Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Vandierendonck

Kloosterstraat 11

3960 Bree

Hoofdapotheker: Caroline Vandierendonck

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0428 248 169

Machtigingsnummer APB: 720403

Telefoonnummer: 089 46 11 16

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.